Caim

31 tekstów – auto­rem jest Caim.

Tyl­ko jed­na rzecz jest gor­sza od fa­natyz­mu. Brak włas­ne­go zdania. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 lutego 2014, 20:03

Tak często chce­my coś wy­ciąć z nasze­go życia i żyć z ot­wartą dziurą, że za­pomi­namy, że w ten sposób łat­wo się wykrwawić. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 czerwca 2011, 21:17

Dzi­siej­szy świat za szyb­ko karze dzieciom dorastać. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 10 czerwca 2011, 19:14

Wszys­tko jest hybrydą 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 czerwca 2011, 16:58

Człowiek(łac. Ho­mo)- cy­wili­zowa­na bes­tia z pew­ny­mi wyu­czo­nymi za­sada­mi postępowania. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 maja 2011, 14:24

Człowiek praw­dzi­wie wol­ny, to ta­ki który włada swoimi emocjami... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 maja 2011, 18:57

Kon­wersac­ja, często by­wa kluczem do konfliktu. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 maja 2011, 21:02

Prob­le­mem naj­większych stac­ji te­lewi­zyj­nych jest to, że za dużo tam pro­pagan­dy, a za mało prawdy... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 maja 2011, 10:02

Nikt nie rodzi się zły, to życie spra­wia że sta­jemy się "bestiami". 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 maja 2011, 18:49

A te­raz, zas­tanów się ja­ki ten świat byłby bez­nadziej­ny bez mu­zyki, nieprawdaż? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 17 kwietnia 2011, 11:46
Caim

:)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność